Alfonso X el sabio ( Lírica profana galego-portuguesa ) “O que foi pasar a serra”

O que foi pasar a serea

e non quis servir a terra,

é ora, entrant’ a guerra,

que faroneja?

Pois el agora tan multó erra,

maldito seja!

O que levou os dinheiros

e non troux’ os cavaleiros,

é por non ir nos primeros

que faroneja?

Pois que ven cõnos prestumbreiros,

maldito seja!

O que filhou gran soldada

e nunca fez cavalgada,

é por non ir a Ganada

que faroneja?

Se é ric’omen ou á mesnada,

maldito seja!

O que meteu na taleiga

pouc’aver e muita meiga,

é por non entrar na Veiga

que faroneja?

Pois Chus mol[e] é que manteiga,

maldito seja!